Støttemur som overgang mellom høydeforskjeller

Støpt med vinkler og fall.