Hagemur 1

Hagemur som pen avsluttning mellom parkeringsplass og tomtegrense. Etterfyllt med masse og bepyntet som bedd.